Λειτουργία

Με τη βεβαιότητα ότι η ομάδα διαθέτει το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και θεωρώντας δεδομένη τη διάθεση όλων των μελών για εργασία στα διάφορα τμήματα του διαγωνισμού, θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ένα τελικό αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι αντιπροσωπευτικό των δυνατοτήτων της. Πρόθεση των μελών της ομάδας αποτελεί η εφαρμογή όλων των επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων που έχουν αποσπάσει κατά τα έτη της φοιτητικής τους πορείας. Στην προσπάθειά αυτή δεδομένα αποτελούν:

1. MotoStudent

Το κόστος εγγραφής στη διοργάνωση, εξασφαλίζει το σύνολο των κοινών στοιχείων που επιβάλλεται να χρησιμοποιήσουν όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν. Το πακέτο αυτό αποτελείται από ένα βενζινοκινητήρα εσωτερικής καύσης, το σύστημα πέδησης, τα ελαστικά και τις ζάντες.

2. Χώροι εργασίας

Το πανεπιστήμιο στα πλαίσια της έμπρακτης στήριξής του προς την ομάδα, διέθεσε τον κατάλληλο χώρο, στον οποίο η ομάδα θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

3. Οικονομικό πλαίσιο

Το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της ομάδας, θα επιμελείται η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ., η οποία παρέχει το νομικό πλαίσιο όλων των συναλλαγών της ομάδας.

Διάρθρωση

Για να επιτευχθεί το εγχείρημα της ομάδας αναγκαία καθίσταται η ύπαρξη διοίκησης και διαχείρισης του έργου. Για αυτό τον λόγο, υπάρχει ιεραρχική δομή στην ομάδα όπου κάθε μέλος έχει καθορισμένα καθήκοντα και αξιολογείται μέσα από αυτά. Η ιεραρχία της ομάδας είναι η εξής, υπάρχει ο επιστημονικά υπεύθυνος καθηγητής, ο αρχηγός της ομάδας, ο υπεύθυνος της ομάδας των Μηχανικών, ο υπεύθυνος της ομάδας Marketing, και τα υπόλοιπα μέλη που χωρίζονται στα υποτμήματα.

Η ομάδα των Μηχανικών επιμελείται το σχεδιασμό και την κατασκευή του πρωτοτύπου και χωρίζεται χωρισμένη στις υποομάδες: Frame, Αεροδυναμικά, Drivetrain, Powertrain, Ηλεκτρονικά.

Η ομάδα του Marketing έχει ως έργο την προώθηση και την οικονομική διαχείριση του project και χωρίζεται στις υποομάδες: Promotion, Financials, Web Development και Design.